K2 blackpearl

ZPĚT

Řešení pro firemní procesy

 • Software s nejbohatší sadou funkcí pro vytváření aplikací založených na pracovních postupech a procesech
 • Vizuální nástroje pro automatizaci jednoduchých podnikových procesů
 • Sloučení několika procesů do sofistikovaného systému, který dokáže zjednodušit chod celé organizace

Software pro pracovní postupy a řízení podnikových procesů, který umožňuje vytvářet jednoduchá řešení a zvyšuje efektivitu podniku.

Software K2 blackpearl poskytuje vizuální nástroje pro automatizaci jednoduchých podnikových procesů, jako je například schvalování dokumentů, zaškolování zaměstnanců nebo řízení skladových zásob. Umožňuje sloučit několik procesů do sofistikovaného systému, který dokáže zjednodušit chod celé organizace.
To ve svém důsledku přináší vyšší efektivitu, lepší přehled a nižší náklady na IT.
K2 blackpearl je náš nejlepší software s nejbohatší sadou funkcí pro vytváření aplikací založených na pracovních postupech a procesech.

 

Pro uživatele, kteří pracují v prostředí Microsoft .NET, představuje K2 blackpearl nejucelenější platformu pro pracovní postupy a řízení podnikových procesů (BPM) na trhu. Software K2 blackpearl je dobře známý svými řešeními pro SharePoint, ale jeho možnosti se uplatní se spojení s prakticky jakýmkoli obchodním systémem.

K2 blackpearl odstraňuje složitost tradičního vývoje softwaru a poskytuje snadno použitelné nástroje, které urychlují vytváření řešení a umožňují spolupráci celé škály uživatelů s různými technickými znalostmi. Software K2 blackpearl usnadňuje vytváření procesů a aplikací díky svým třem prostředím pro návrh a dále díky průvodcům, vkládaným funkcím a dalším grafickým nástrojům. V mnoha případech proto není zapotřebí žádné programování.
K2 blackpearl eliminuje nutnost opakovaného provádění stejných činností a umožňuje sestavovat nová řešení na základě již existujících informací a již napsaného kódu. Pokud se potřeby podnikání změní, je pak úprava procesů a aplikací hračkou.

Vše je vizuální. Vše je deklarativní.
Vše je opakovaně použitelné.

K2 blackpearl zjednodušuje vytváření řešení

Nástroj K2 Designer for SharePoint je určen pro organizace, které chtějí vytvářet aplikace pro pracovní postupy založené na dokumentech a seznamech ve známém prostředí webů SharePoint.

K2 Studio, nástroj pro návrh ve stylu systému Office, umožňuje bez programování kódu vytvářet řešení, která propojují formuláře InfoPath, serverové farmy, obchodní systémy a organizace.

Snazší práce. Řešení problémů.

K2 Designer for Visual Studio nabízí ucelenou sestavu nástrojů zvyšujících produktivitu v sadě Visual Studio. Uživatelé mají přístup k plánům Windows Workflow Foundation a kódu .NET, na nichž jsou založeny různé prvky pracovních postupů K2, což jim poskytuje další úroveň kontroly a možnosti rozšíření, které jsou často zapotřebí pro splnění komplexních požadavků podniků.

Integrovaní průvodci a šablony umožňují rychlé vytváření řešení.
Vkládané funkce softwaru K2 umožňují uživatelům vytvářet komplexní logiku a výpočty jednoduše přetažením příslušných položek. Pomocí vkládaných funkcí je možné směrovat položky úloh, zpracovávat obchodní informace a odpovídajícím způsobem je zobrazovat ve formulářích a sestavách spolu s informacemi o pracovních postupech.

Protože vlastní definice aplikací nejsou spojeny s návrhovou plochou ani funkcemi, pomocí nichž byly vytvořeny, může na stejném procesu spolupracovat více uživatelů v organizaci s použitím nástrojů, které jim nejlépe vyhovují.

Při vytváření pracovních postupů a aplikací můžete využívat svá stávající aktiva.

Prakticky cokoli (procesy, formuláře, sestavy atd.) lze ukládat do knihoven a používat opakovaně. Můžete využít svých dosavadních investic do produktů Microsoft, jako je například SharePoint, Forms Server nebo BizTalk. Stávající informace a systémy lze používat prostřednictvím průvodců pro integraci řešení od jiných výrobců a rozšiřitelného rozhraní.

Přístup k potřebným informacím, kdykoli je potřebujete

Zobrazení K2 View Flow poskytuje uživatelům grafické zobrazení stavu jakéhokoli kroku procesu v reálném čase. Pro všechny akce provedené během pracovního postupu jsou k dispozici auditní informace, díky nimž uživatelé vědí, jaká rozhodnutí byla přijata a kdo je přijal.

Portál procesů (K2 Process Portal) je web SharePoint, který na jednom místě poskytuje přístup k informacím o procesech a jejich správě. Jsou na něm k dispozici sestavy, které poskytují přehled o výkonnosti procesů a pomáhají rozpoznat neefektivní součásti a problémové body.

Intuitivní návrháři sestav umožňují s použitím průvodců rychle vytvářet sestavy v prohlížeči.

K dispozici jsou veškeré informace, včetně dat uložených v obchodních systémech.

Sestavy založené na službě SQL Reporting Services zajišťují integraci s moduly pro generování sestav od jiných výrobců.

Běžná řešení založená na softwaru K2

 • Směrování, sledování a schvalování dokumentů
 • Podávání žádostí o dovolenou
 • Vyúčtování výdajů
 • Správa kontraktů
 • Spolupráce prostřednictvím procesů založených na formuláři
 • Nákup
 • Zřizování webů SharePoint
 • Řízení projektů
 • Správa podnikového obsahu
 • Správa zásad oddělení lidských zdrojů
 • Publikování a aktualizace obsahu na internetových serverech
 • Hodnocení obsahu
 • Nepostradatelné obchodní aplikace
 • Zpracování objednávek nebo reklamací
 • Call centra a oddělení podpory
 • Zaškolení nových zaměstnanců