Zásady

Všechny naše obchodní aktivity jsou založeny na hodnotovém systému, který je stanoven v našich CSR aktivitách.

Společenská odpovědnost CSR

Společenská odpovědnost (CSR - Corporate Social Responsibility) DEVELOP je založena na filozofii managementu "tvorba nových hodnot" a na jeho Chartě odpovědného podnikání. Společnost se snaží naplnit důvěru a očekávání společnosti tím, že splní své závazky ke všem svým investorům a přispěje k realizaci trvale udržitelné společnosti.