ePRO Monitor

Proaktivní způsob správy serverů a aplikací.

ZPĚT

ePRO Monitor

Službou ePRO Monitor zajistíme zabezpečené spojení Vašeho serveru s aplikacemi s naším dohledovým centrem. Automaticky monitorujeme stav serveru a instalovaných aplikací, sledujeme požadavky na zásahy a provádíme vzdálenou správu. Přebíráme veškeré starosti s provozem serveru a aplikací a Vy se tak můžete věnovat své práci či zábavě.

Minimalizace nákladů na údržbu, správu a provoz aplikací

Spolupráce se společností Develop v oblasti Monitoringu a vzdálené správy aplikací Vám zajistí vysoce kvalitní a profesionální servis. Správa aplikací, realizovaná kvalifikovanými odborníky servisu , je díky službě ePRO Monitor ještě efektivnější a rychlejší. Přinese Vám nejen finanční úspory, ale také nezanedbatelné úspory pracovního času Vašich zaměstnanců. My se staráme o Vaše aplikace, abyste se mohli naplno věnovat své práci.

Zvýšení produktivity tiskových zařízení

Monitoring a vzdálená správa aplikací pracujících s Vašimi tiskovými zařízeními zvyšuje produktivitu tisku těchto zařízení. Díky službě ePRO Monitor dosáhneme minimálních výpadků aplikací, které využíváte s našimi tiskovými systému. Všechny tyto výhody mají za důsledek maximální efektivitu Vaší investice do tiskového systému.

Vysoký komfort tisku dokumentů a z něj plynoucí spokojenost zaměstnanců

Díky službě ePRO Monitor náš server s instalovanými aplikacemi sám hlásí aktuální stav aplikací i serveru samotného a automaticky posílá informace o případných závadách do našeho systému. Díky této moderní technologii komunikace získáte kromě viditelné úspory pracovního času zaměstnanců také bezstarostný a plynulý chod vašich aplikací a bezproblémový tisk dokumentů. Není třeba nikam telefonovat či zasílat e-mail, shánět servisního technika a organizovat servisní zásah - všechny tyto aktivity probíhají zcela automaticky. Vaši zaměstnanci servery a aplikace pouze využívají, všechny povinnosti související s péčí o tyto servery a aplikace a jejich bezproblémový chod na sebe přebírá společnost Develop. Tisk dokumentů a práce s aplikacemi se tak stává vysoce komfortní, s minimálními nároky na zásahy uživatelů.

Jak ePRO Monitor pracuje

Vyskytne-li se na Vašem serveru nebo aplikaci závada, nějakou dobu trvá než ji uživatelé odhalí a nahlásí na naše servisní centrum. Navíc je potřeba přesně specifikovat typ závady a aplikace, což nemusí být pro běžného uživatele snadné. Se službou ePRO Monitor tyto starosti odpadají - závada je automaticky bez prodlení předána do našeho servisního systému včetně přesné identifikace zařízení, popisu problému a označení chybového kódu. Servisní technik se vzdáleně připojí k problémovému serveru a provede zásah, případně si před výjezdem na opravu dle této informace připraví potřebný software a náhradní díly. Většinu závad tak odstraníme buď vzdálenou správou, nebo již při první návštěvě našeho technika, a Vy tak můžete tiskový systém a aplikace využívat bez zbytečných prodlev.

Přehled vlastností

Monitoring serverů a stanic, kompletní vzdálená správa, pravidelný reporting a automatické zasílání alertů jsou hlavními výhodami služby ePRO Monitor.

Monitoring serveru

Snadno a efektivně Vám zajistíme Monitoring a správu kritických systémů – serverů. ePRO Monitor Server Monitoring Vám pomůže předejít riziku nákladných oprav a ušetří čas Vašich zaměstnanců díky proaktivnímu monitorování zabezpečení serveru, disků, hardware, výkonu, aplikací i zakázkového software.

Monitoring sítě

Díky službě ePRO Monitor, která nabízí komplexní sadu nástrojů pro Monitoring sítě a Správu výkonu, Vám pomůžeme sledovat vytížení sítě mezi monitorovanými servery a pracovním stanicemi. Naše nástroje  Vám poskytnou informace, které Vám pomohou s efektivnější správou výkonu díky monitorování SNMP, kontrole připojení síťového zařízení, sledování TCP služby atd.

Monitoring webu

S nástroji ePRO Monitor pro Website Monitoring Vám nabídneme snadno použitelný a efektivní způsob maximalizace uptime, neocenitelné řešení pro jakoukoliv společnost.

Monitoring stanic

S ePRO Monitor Workstation Monitoring přijdeme na občasné problémy se stanicemi a velmi rychle je opravíme. Zajistíme tak optimální dostupnost pro všechny uživatele.

Reporting

S ePRO Monitor Reporting Tools Vám poskytneme profesio-nální grafické reporty, které můžete využít ke sledování trendů ve výkonnosti systémů a k prokázání nutnosti upgrade nebo náhrady staršího hardware.

Vzdálená správa

S ePRO Monitor Vám nabízíme snadno použitelné řešení vzdálené správy pro servery i pracovní stanice. Díky snadné dostupnosti z našeho online Dashboardu můžeme problémy se servery a stanicemi řešit ihned, často dříve, než sami zjistíte, že nastal problém.

Zasílání alertů a přehled stavu

ePRO Monitor Vám pomůžeme se sledováním námi spravovaných systémů 24 hodin denně – způsobem, který

vám vyhovuje nejlépe. Buďte informováni o chybách v okamžiku, kdy je ePRO Monitor detekuje. ePRO Monitor Vám odešle email nebo SMS. Nebo sami sledujte stav všech Vašich serverů a stanic na online Dashboardu na vašem PC, na mobilním telefonu pomocí MiniDashTM nebo na velké obrazovce ve Vaší kanceláři pomocí WallChart.