Certifikace

ŽPĚT

Certifikace

Mnoho našich produktů a dokumentových řešení vyžaduje speciální zručnosti a znalosti. V této souvislosti klademe vysoké nároky na naše partnery a samozřejmě jim také poskytujeme nadstandardní podporu.

Když naši partneři získají odborné znalosti v určité oblasti nebo produktové řadě, jako potvrzení svých odbornosti získají různé certifikace. Pokud následně projdou doplňkovými školeními a splní stanovené podmínky, mohou získané certifikáty využít v rámci propagace vlastních podnikatelských aktivit.

Nominované osoby jednotlivých partnerů absolvují sérii školení, aby získaly všechny vědomosti a zručnosti potřebné k tomu, aby se stali certifikovanými experty. Partneři DEVELOP, kteří se zúčastní našeho systému certifikace, mají nárok na rozšířený balík výhod, jako například dodatečné školení a odbornou podporu. Na rozdíl od jiných značek jsou veškerá námi organizovaná školení a semináře pro certifikované partnery DEVELOP ZDARMA.